LEPIDLA HIGH TACK A CRYSTAL NABÍZÍME  I  V  MENŠÍCH, POHOTOVOSTNÍCH BALENÍCH. PROTOŽE I  DROBNÉ LEPENÍ SI ZASLOUŽÍ SVĚTOVÉ LEPIDLO!